Regler för golfspel

Regler för golfspel

1 Spelet, spelares uppförande och reglerna

Syfte med regeln: Regel 1 presenterar dessa centrala principer för spelaren:

2 Banan

Syfte med regeln: Regel 2 presenterar det grundläggande som varje spelare bör veta om banan:

3 Tävlingen

Syfte med regeln: Regel 3 omfattar de tre centrala delarna i alla golftävlingar:

4 Spelarens utrustning

Syfte med regeln: Regel 4 gäller för den utrustning som spelarna får använda under en rond.

5 Spela ronden

Syfte med regeln: Regel 5 gäller för hur en rond spelas.

6 Spela ett hål

Syfte med regeln: Regel 6 täcker hur ett hål ska spelas.

7 Leta efter en boll Hitta och identifiera en boll

Syfte med regeln: Regel 7 tillåter spelaren att vidta rimliga åtgärder för att på ett ärligt sätt leta efter sin boll efter varje slag.

8 Banan spelas som den är

Syfte med regeln: Regel 8 omfattar en grundläggande princip för spelet:

9 Bollen spelas som den ligger; Boll i vila lyft eller rubbad

Syfte med regeln: Regel 9 omfattar en viktig princip av spelet:

10 Förbereda för och slå ett slag; Råd och hjälp; Caddies

Syfte med regeln: Regel 10 omfattar hur man förbereder sig för och genomför ett slag.

11 En boll i rörelse råkar träffa en person, ett djur eller föremål; Avsiktliga åtgärder för att påverka en boll i rörelse

Syfte med regeln: Regel 11 omfattar vad man ska göra när en spelares boll i rörelse.

12 Bunkrar

Syfte med regeln: Regel 12 är en speciell regel för bunkrar.

13 Greener

Syfte med regeln: Regel 13 är en särskild regel för greener.

14 Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra; återplacera på en punkt; droppa i lättnadsområde; spela från fel plats

Syfte med regeln: Regel 14 omfattar när och hur spelaren får markera läget för en boll i vila.

15 Lättnad för lösa naturföremål och flyttbara tillverkade föremål (inklusive boll eller bollmarkering som är hjälpande eller störande)

Syfte med regeln: Regel 15 täcker när och hur spelaren får ta lättnad utan plikt.

16 Lättnad från onormala banförhållanden (inklusive oflyttbara tillverkade föremål), farliga situationer på grund av djur, pluggad boll

Syfte med regeln: Regel 16 täcker när och hur spelaren kan ta lättnad utan plikt genom att spela en boll från en annan plats.

17 Pliktområden

Syfte med regeln: Regel 17 är en särskild regel för pliktområden.

18 Lättnad med slag och distans; boll förlorad eller out of bounds; provisorisk boll

Syfte med regeln: Regel 18 täcker att ta lättnad med plikt enligt slag och distans.

19 Ospelbar boll

Syfte med regeln: Regel 19 täcker spelarens olika lättnadsalternativ för en ospelbar boll.

20 Lösning av regelproblem under rond. Domslut av domare och tävlingsledning

Syfte med regeln: Regel 20 täcker vad spelare bör göra när de har frågor om reglerna under en rond.

21 Andra former av individuellt slagspel och matchspel

Syfte med regeln: Regel 21 omfattar fyra andra former av individuellt spel.

22 Foursome

Syfte med regeln: Regel 22 omfattar foursome.

23 Fyrboll

Syfte med regeln: Regel 23 omfattar fyrboll.

24 Lagtävlingar

Syfte med regeln: Regel 24 omfattar lagtävlingar.

25 Modifieringar för spelare med funktionsnedsättningar

Syfte med regeln: Regel 25 tillhandahåller modifieringar av vissa golfregler för att tillåta spelare med specifika funktionsnedsättningar.