EGR – Bildad 1988 Uppnår i år ärevördiga 30 år av verksamhet

Nyheter

  • EGR-utskicket 2018
  • Preliminärt Tävlingsprogram för 2018 se Tävlingsprogram.
  • OBS! SEO spelas f.o.m. i år i en klass Se Regler/EGR:s spelregler.
  • EGR har upptagits som medlem i REL (Sverige Esternas Riksförbund).
  • EGR:s Jubilarer 2017
  • Årsmötesprotokollet 2017 finns nu att fördjupa sig i, se Medlemmar.  
  • Kolla greenfeavgifterna i Estland
  • Här är länken till vår Facebook-sida:

https://www.facebook.com/EstniskaGolfForeningeniSverige/