EGR – Bildad 1988

Nyheter

  • Nytt handicapsystem införs i år, där ditt handicap blir medelvärdet av de 8 bästa ronderna av de 20 senast registrerade ronderna.

  • Styrelsen har beslutat var 2020 års EGRM skall spelas. Klubbar som utvärderades var Mjölby GK och Knistad GK. Det konstaterades att prisskillnaden var marginell och beslutet blev att Rein K skall inleda förhandlingar med Knistad GK.