EGR – Bildad 1988

100 års jubileet

  • Egr var inbjudna till estniska ambassaden och företräddes av Mats Adamsson.  Ett trettiotal deltog från allehanda estniska organisationer, eesti kool, eesti päevaleht, eesti kirik, eesti Maja, etc.  Huvudtemat var 100 årsjubileet.  Jag presenterade mig för ministern efter mötet och berättade kort om EGR.  Jag nämnde att vi planerar att göra något inom ramen för vår verksamhet för att uppmärksamma 100 års jubileet.  Vi bjöds på kaffe och macka.

Mvh/Mats