EGR – Estniska golfföreningen i Sverige / EGR – Eesti golfiselts Rootsis

Hem

se-flag1 / ee-flag1

EGR är en ideell förening för golfspelare med någon anknytning till Estland,
med syfte att spela tillsammans och bevara det estniska sinnet.
Alla golfspelare enligt ovan, som är medlemmar i en registrerad golfklubb och
som har högst hcp 36, kan delta i EGR:s tävlingar.